அருள்மிகு தாயின்நல்லாள் உடனுறை ஸ்ரீஏகபுஷ்பபிரியநாதர்
சுவாமி திருக்கோயில், திருத்தியமலை

தொடர்பு கொள்க

1. K. Giribalan, Chennai,
Mobile: +91 98400 38144
Email: kgiribalan@thiruthiyamalaisivankovil.org
2. R. Sethuraman, Trichy,
Mobile: +91 94438 53401
Email: sethuraman@thiruthiyamalaisivankovil.org
3. Dr. Jothi Vijayakumar, USA,
Mobile: +1 336 337 4489
Email: drjothivijayakumar@thiruthiyamalaisivankovil.org
4. R. Venkat Subramanian, Bangalore,
Mobile: +91 94498 17480
Email: subramanianrv@thiruthiyamalaisivankovil.org
5. B. Ramachandran, Singapore,
Mobile: +65 9386 0830
Email: ram@thiruthiyamalaisivankovil.org


SRI EKA PUSHPA PRIYANATHA SWAMY THIRUKOVIL,
Thiruthiyamalai Post,
Musiri Taluk,
Tiruchirapalli District,
Pin Code : 621 006,
Tamilnadu.

R. Hari Subramanian (Gurukkal),
Ayyambalayam,
Mobile: +91 98655 27538

Email: info@thiruthiyamalaisivankovil.org
Website: www.thiruthiyamalaisivankovil.orgஅமைவிடம்